Our Key Client

 

 

Hành Khúc F.D.I

Exchange Rate

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,310.00
 • EUR26,814.57
 • GBP29,242.68
 • HKD3,001.80
 • CHF23,848.23
 • JPY222.75
 • AUD16,555.28
 • CAD17,989.55
 • SGD17,215.47
 • THB771.36
 • NOK2,763.87
Giá vàng
 • SJC 99,99:3,965,000
Nguồn: VietPublic

Photo Gallery

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam

thue2016
      Tax 2016
thue2015
      Tax 2015
thue2014
      Tax 2014
thue2013
       Tax 2013
thue2012
       Tax 2012