Bạn đang ở trang: HomeTIN TỨC
Lì Xì Đầu Năm

Đầu năm mới vào làm việc(mùng 6 tết), anh chị em công ty F.D.I đã được BGĐ phát lộc đầu năm.Anh em ai cũng vui mửng cùng hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, thành công và không ngừng phát triển

{g...

Has no content to show! Has no content to show!

Hỗ Trợ

Skype Chat fdinetwork
Ms. Abbie Uyen
fdinetwork@fdivn.com
0903 150 729
Skype Chat fdicrs109
Ms. Lisa Sang
fdicrs@fdivn.com
0989 987 723
Skype Chat fdi_fdicrs10
Ms. Rosy Hoa
fdicrs10@fdivn.com
0914 66 99 58
Skype Chat hph_fdicrs
Mr. Tom Bac
hphfdicrs@fdivn.com
0903245243
Skype Chat hph_fdicrs03
Mrs. Teresa Hau
hphfdicrs03@fdivn.com
090 2049567
Skype Chat han_fdicrs07
Mrs. Maria Giang
hanfdicrs07@fdivn.com
0988 975 479

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam