Bạn đang ở trang: HomeDỊCH VỤDịch Vụ Thông Quan

Dịch Vụ Thông Quan

- Được cấp giấy phép khai thuê hải quan từ năm 2003.

- Có một đội ngũ chuyên viên có thể xử lý tất cả các thủ tục hải quan cho hàng đường hàng không, đường biển và nội địa từ đầu đến cuối.

- Tháp tùng đại diện hải quan đến kiểm tra nhà máy của khách hàng.

- Khai quan cho hàng đường hàng không và đường biển cả ngày đêm.

- Hổ trợ xin các giấy phép, giấy tờ cần thiết cho việc xuất nhập khẩu.

- Khai quan trước, tạm nhập, khai quan khu vực tự do mậu dịc và khai quan quá cảnh.

Hỗ Trợ

Skype Chat fdinetwork
Ms. Abbie Uyen
fdinetwork@fdivn.com
0903 150 729
Skype Chat fdicrs109
Ms. Lisa Sang
fdicrs@fdivn.com
0989 987 723
Skype Chat fdi_fdicrs10
Ms. Rosy Hoa
fdicrs10@fdivn.com
0914 66 99 58
Skype Chat hph_fdicrs
Mr. Tom Bac
hphfdicrs@fdivn.com
0903245243
Skype Chat hph_fdicrs03
Mrs. Teresa Hau
hphfdicrs03@fdivn.com
090 2049567
Skype Chat han_fdicrs07
Mrs. Maria Giang
hanfdicrs07@fdivn.com
0988 975 479

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam