genti dama la moda

Le30-4 2017

Our Key Client

 

 

Hành Khúc F.D.I

Exchange Rate

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,765.00
 • EUR24,974.79
 • GBP29,556.96
 • HKD2,943.82
 • CHF23,094.35
 • JPY204.95
 • AUD17,079.84
 • CAD16,775.88
 • SGD16,382.99
 • THB671.03
 • NOK2,709.09
Giá vàng
 • SJC 99,99:3,682,000
Nguồn: VietPublic

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam