genti dama la moda

Our Key Client

 

 

Hành Khúc F.D.I

Exchange Rate

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,820.00
 • EUR24,636.97
 • GBP28,591.70
 • HKD2,955.35
 • CHF23,040.89
 • JPY205.70
 • AUD17,434.69
 • CAD17,159.98
 • SGD16,349.95
 • THB671.10
 • NOK2,722.80
Giá vàng
 • SJC 99,99:3,665,000
Nguồn: VietPublic

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam