genti dama la moda

Our Key Client

 

 

Hành Khúc F.D.I

Exchange Rate

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,845.00
 • EUR24,231.70
 • GBP28,746.21
 • HKD2,962.22
 • CHF22,809.95
 • JPY203.04
 • AUD17,657.01
 • CAD17,515.47
 • SGD16,286.62
 • THB666.40
 • NOK2,777.46
Giá vàng
 • SJC 99,99:3,697,000
Nguồn: VietPublic

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam