genti dama la moda

Our Key Client

 

 

Hành Khúc F.D.I

Exchange Rate

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,760.00
 • EUR25,549.65
 • GBP29,064.27
 • HKD2,935.93
 • CHF23,577.19
 • JPY205.09
 • AUD17,279.24
 • CAD17,297.31
 • SGD16,473.86
 • THB683.33
 • NOK2,722.00
Giá vàng
 • SJC 99,99:3,642,000
Nguồn: VietPublic

Member of

ISO Member of IATA Member of FIATA logoVLA logoWCA

Certificates of pay taxes in Viet Nam